Aktualności

Więcej o: Nowe władze OSP w Gminie Dzwola

Nowe władze OSP w Gminie Dzwola

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzwoli odbyło się 24 maja 2016 r. w remizie OSP w Konstantowie. Zebranie prowadził druh Leszek Dycha. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Dzwoli druh Stanisław Rożek.
Na zebraniu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Gminnego, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Więcej „Nowe władze OSP w Gminie Dzwola”

Informacja OZE

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w dniach od 16.05.2016r. do 31.05.2016r. będą podpisywane umowy użyczenia nieruchomości oraz zbierane deklaracje – właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, gospodarczych mieszkańców Gminy Dzwola do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

Więcej „Informacja OZE”

Więcej o: WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE

W marcu 2016 roku Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli pozyskało produkty żywnościowe z Fundacji Bank Żywności w Lublinie. W ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” pomocą zostały objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, wielodzietność oraz inne) zamieszkujące na terenie Gminy Dzwola.

Więcej „WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE”